FLAMENCO TOWER

TYPICAL FLOOR PLAN
(11 - 12; 17 - 18; 23 - 24; 29 - 30 FLOOR)
(Please move the cursor over the image to enlarge it)

FLAMENCO TOWER

TYPICAL FLOOR PLAN
11 - 12; 17 - 18; 23 - 24; 29 - 30 FLOOR

Apartment 1 bedroom (50,4 - 52,6sm)

Apartment 1 bedroom (57,4sm)

Apartment 2 bedroom (65,9sm)

Apartment 2 bedroom (72 - 74,1sm)

Apartment F07, 2 bedroom, size 65,9sm
Apartment F08, 2 bedroom, size 65,9sm
Apartment F20, 2 bedroom, size 65,9sm
Apartment F21, 2 bedroom, size 65,9sm
Apartment F06, 1 bedroom, size 50,4sm
Apartment F05, 1 bedroom, size 50,4sm
Apartment F04, 1 bedroom, size 50,4sm
Apartment F02, 1 bedroom, size 50,4sm
Apartment F01, 1 bedroom, size 52,6sm
Apartment F24, 1 bedroom, size 52,6sm
Apartment F22, 1 bedroom, size 50,4sm
Apartment F23, 1 bedroom, size 50,4sm
Apartment F09, 1 bedroom, size 50,4sm
Apartment F10, 1 bedroom, size 50,4sm
Apartment F11, 1 bedroom, size 50,4sm
Apartment F15, 1 bedroom, size 50,4sm
Apartment F16, 1 bedroom, size 50,4sm
Apartment F17, 1 bedroom, size 50,4sm
Apartment F18, 1 bedroom, size 50,4sm
Apartment F19, 1 bedroom, size 50,4sm
Apartment F03, 1 bedroom, size 57,4sm
Apartment F12, 2 bedroom, size 74,1sm
Apartment F12A, 2 bedroom, size 72sm
Apartment F14, 2 bedroom, size 72sm
Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến dự ánLavita Charm. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi, hoặc để lại thông tin theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất.
Đăng ký